Създадена, за да бъде необикновена, СОНИК СТАРТ търси специалното във всеки детайл и утвърждава своя облик като нестандартна стопанска организация, фокусирана върху защита на най-добрия интерес на децата и семействата в общността и подпомагане постигането на тяхната положителна промяна. Традиционното реализиране на дейността се съчетава с новаторския поглед и иновативните решения. Това превръща организацията в най-големия доставчик на социални услуги в България, утвърден лидер и еталон за качествена социална работа.